Ceny služieb

Bezplatné poradenstvo pre našich zákazníkov

pomôžeme Vám vybrať vhodný a efektívny:

 • ​frekvenčný menič alebo, riadiaci systém

 • elektromotor a prevodovku

 • iné podľa potreby

Naše viac než dvadsaťpäťročné skúsenosti s riadenými pohonmi frekvenčnými meničmi a servopohonmi Vám dávajú záruku, že naše riešenie bude plne funkčné a optimálne z hľadiska Vašich potrieb a kvality. My nielen predávame, ale ponúkame Vám taktiež pomoc pri ich inštalácii, nastavení parametrov, naprogramovaní a uvedení do prevádzky. Telefonickú technickú podporu poskytujeme našim zákazníkom bezplatneV prípade potreby a požiadavky zabezpečíme dodávku celého riadenia pohonu na kľúč..

Ceny našich služieb

 • Základné služby pre zákazníkov

 • Technické poradenstvo cez telefón
 • Pomoc pri návrhu strojov a zariadení
 • pomoc pro konfigurácii frekvenčných meničov a riadiacich systémov
 • bezplatné
 • Servisné zásahy

 • Cena za 1 km: 0,49 EUR
 • Cena za 1 hodinu servisnej činnosti vo firme: 20,- EUR
 • Cena za 1 hodinu servisnej činnosti u zákazníka:40,- EUR
 • Priplatok za prácu v sobotu a v čase od 22,00 do 6,00: 25% zo základnej hodinovej sadzby
 • Príplatok za prácu v nedeľu a vo sviatok: 100% zo základnej hodinovej sadzby
 • Programátorské práce, dodávka zariadení

 • Cena dohodou
 
Go to top